Điểm tích lũy trong thẻ có hạn sử dụng không?

- Điểm tích lũy để nâng hạng thì không có hạn sử dụng. Điểm này sẽ được cộng dồn để xét hạng thẻ và những ưu đãi tương ứng. 

- Điểm tích lũy để đổi quà thì có hạn sử dụng trong vòng 1 năm. Hết 1 năm điểm này sẽ được khởi động lại. Do đó bạn hãy lưu ý sử dụng điểm này để đổi quà trước ngày 31/12 của năm đó.

Quản lý đặt hàng

Đăng ký Email nhận khuyến mạiĐã thông báo Bộ Công Thương

ABAY TẠI Tp Hồ Chí Minh
52 Huỳnh Khương Ninh, P.Ða Kao, Q1, Tp Hồ Chí Minh
Website: www.abay.vn- Email: contact@abay.vn
Tel: (+024) 7300 6091 - Fax: (+028) 38 48 7160

ABAY TẠI HÀ NỘI
324 Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Website: www.abay.vn- Email: contact@abay.vn
Tel: (+024) 7300 6091 - Fax: (+024) 35 33 5403