Cập nhật quy định kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương trong nước

Cơ hội hợp tác cùng ABAY

Hợp tác ĐẠI LÝ, CỘNG TÁC VIÊN:

Hợp tác KINH DOANH:

Hợp tác TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO:

Quản lý đặt hàng

Đã thông báo Bộ Công Thương
ABAY TẠI Tp Hồ Chí Minh

ABAY TẠI Tp Hồ Chí Minh
52 Huỳnh Khương Ninh, P.Ða Kao, Q1, Tp Hồ Chí Minh
Website: www.abay.vn- Email: contact@abay.vn
Tel: (+024) 7300 6091 - Fax: (+028) 38 48 7160

ABAY TẠI HÀ NỘI

ABAY TẠI HÀ NỘI
324 Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Website: www.abay.vn- Email: contact@abay.vn
Tel: (+024) 7300 6091 - Fax: (+024) 35 33 5403